Cursussen CSCS

Wat betekent CSCS?

 • CSCS oftewel Construction Skills Certification Scheme is een toonaangevend certificeringssysteem van de vaardigheden van werknemers in de bouw in Groot-Brittannië.
 • De CSCS-kaart bevestigt dat de werknemers beschikken over de vereiste bouwkwalificaties. Het vormt tevens een bewijs van de kennis van de voorschriften arbeidsveiligheid en -hygiëne en milieubescherming die gelden binnen het VK.
 • De meeste bedrijven in de bouwsector in Groot-Brittannië vereisen van hun werknemers en aannemers het bezit van een geldigde CSCS-kaart.
 • Er bestaan meer dan tien soorten CSCS-kaarten, die gezamenlijk meer dan 350 beroepen in de bouwsector omvatten. Afhankelijk van het specialisme en de mate van ervaring kan een betreffende kaart worden aangevraagd, die bestemd is voor personen die deze concrete werkzaamheden uitvoeren in de bouw (bijv. metselaars, timmermannen, monteurs etc).

CSCS Labourer-kaart

 • De CSCS Labourer-kaart wordt uitgegeven door het instituut CITB Construction Skills als plastic kaart en is 5 jaar geldig.
 • Op de CSCS-kaart staan een foto en de achternaam van de eigenaar evenals digitale infroamtie over het beoefende beroep en de behaalde kwalificaties.
 • De kaart kan worden aangevraagd door een particulier of een bedrijf namens zijn werknemers, nadat aan twee voorwaarden voldaan is:
 • slagen voor het examen CITB Health, Safety and Environment test
 • bezit van een certificaat (keuze): IOSH Working Safely (alleen beschikbaar in het Pools in Polen); QCF/SCQF Level 1 Award Health and Safety in a Construction Environment; One day Site Safety Plus Health and Safety Awareness Course.
 • Een CSCS-document blijft gedurende 5 jaar geldig. Er is een online database met CSCS-certificaten beschikbaar op de websites: www.cscs.uk.com/check-a-card

Cursussen en examens

CSCS

 • De CSCS-kaart is bedoeld voor arbeiders in de bouw in Groot-Brittannië.
 • 1-daagse cursus ter plekke of online
 • Cursussen en examens beschikbaar in het Pools en het Engels

Prijzen cursus incl. examen:

 • In Polen: 800 PLN BTW (650 PLN netto)
 • In het VK: 125 GBP (excl VAT)

Programma

 • Algemene plichten
 • Voorkomen van ongevallen en melden ervan
 • Arbeidsveiligheid en -hygiëne
 • Handmatig tillen van gewichten
 • Werk op hoogte
 • Persoonlijke veiligheidsmiddelen (PPE)
 • Handelen in geval van ongevallen en eerste hulp
 • Veilig hanteren van gevaarlijke stoffen
 • Elektrische veiligheid
 • Handmatige apparatuur en gereedschap
 • Brandpreventie en -bestrijding
 • Informatieve tekens en signalen
 • Transportveiligheid op de bouwplaats
 • Lawaai en trillingen
 • Uitgravingen en gesloten ruimten

Tijdsduur en vorm

 • lokaal: 1-daagse cursus voor groepen boven de 8 personen of (desgewenst)
 • online cursus, die plaatsvindt via internet op het beschikbaar gestelde platform e-learning. Het examen kan op ieder willekeurig moment worden afgelegd. De cursus duurt ca. 6 uur (computer, laptop of tablet vereist met internettoegang)

Doel

Het doel van de cursus is het bekendmaken van werknemers/aannemers met de voorschriften op het gebied van functies met verhoogd risico en het verbreden van hun bewustzijn van de arbeidsveiligheid.

Tijdsduur

 • Het examen vindt plaats op een computer in een van de meer dan 150 geaccrediteerde examencentra in Groot-Brittannië. De plaats en het tijdstip van het examen worden individueel overeengekomen.

Examenvorm

 • Het CSCS-examen is beschikbaar in het Pools, Engels en andere EU-talen.

Voorwaarden deelname aan het examen

 • Twee identiteitsbewijzen (paspoort of identiteitskaart + bankpas)
 • Geprinte examenbevestiging

Bevestigingsvorm bevoegdheden

 • diploma
 • plastic pas (optioneel)

Voor groepen kan een individuele cursustermijn worden afgesproken

Dichtstbijzijnde CSCS-cursussen